Patlamadan Korunma ve Atex Danışmanlığı

Çukurova Periyodik

Patlamadan Korunma Dokümanı (PKD)’nın Amacı

PKD, özellikle kimyevi maddeleri sıklıkla kullanılması sonucu parlayıcı ve patlayıcı ortam tehlikelerini ve bu tehlikelerden kaynaklanan riskleri tespit ederek değerlendirmek, tamamen yok etmek veya azaltmak için hazırlanan detaylı ve çeşitli hesaplamalara dayalı bir dokümandır.

Patlama riski taşıyan bölgeler (Zone) tespit edilerek bir patlama risk haritası çıkartılmakta ve buna göre çeşitli önlemler planlanmaktadır.

Patlamadan Korunma Dokümanı (PKD) Hakkında Yasal Gereklilik

Avrupa Birliği tarafından yayınlanan ve Atex 137 olarak bilinen Direktif, ülkemizde Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik adıyla uyumlaştırılmıştır.

Bu yönetmeliğe göre parlayıcı ve patlayıcı ortam oluşma riski olan her işletme PKD hazırlamakla yükümlüdür.

Buna göre işletme süreçlerinde parlayıcı,patlayıcı veya toz oluşturabilecek maddeler kullanan, depolayan ve proseslerinde doğal gazla çalışan ekipman kullanan her endüstriyel kuruluş yasal çerçevede PKD hazırlamakla yükümlüdür.

Patlamadan Korunma Dokümanı (PKD) Nasıl Hazırlanmaktadır?

PKD sadece denetim amaçlı hazırlanan ve rafa kaldırılan bir doküman değil, detaylı bir risk değerlendirmesi ve eylem planıdır. PKD TS EN 60079-10-1 ve TS EN 60079-10-2 standartlarına göre veya bu konuda uluslararası kabul görmüş kılavuz ve iyi uygulama örnekleri baz alınarak hazırlanmaktadır.

PKD’nin hazırlaması ve tamamlanması dokümanı hazırlayan profesyonel ekip ile ilgili kuruluşun teknik uzmanları arasında sıkı bir işbirliğini gerektirir.

Çukurova Asbest deneyimlerine dayalı olarak geliştirdiği PKD sistematiği şöyledir:

 • İşletme yetkilileriyle birlikte sahada ön tehlike analizinin yapılması,
 • PKD için gerekli veri ve proses bilgilerinin toplanması,
 • Parlama, patlama risklerinin ve tehlikeli bölge haritasının belirlenmesi,
 • Taslak Pkd dokümanının hazırlanarak ilgili kuruluş onayına sunulması,
 • Doküman içeriği hakkında işletmedeki kritik personele eğitim verilmesi,
 • PKD’nin teslimi ve gerekli aksiyonların alınmasının takip edilmesi.

Patlamadan Korunma Dokümanı (PKD)’nin içeriği Nedir?

İşletme büyüklüğüne göre değişmekle birlikte PKD’nin içeriğinde ana başlıkları şöyledir:

 • İşletmenin proses akışı,
 • Tutuşturucu kaynakların belirlenmesi,
 • Kullanılan tehlikeli kimyasallar, tozlar ve patlama özellikleri,
 • Havalandırma sisteminin incelenmesi ve teknik özellikleri,
 • Tehlikeli bölgelerin kullanılan kimyevi maddelere göre sınıflandırılması,
 • Patlama risk değerlendirmesi için gerekli hesap ve çalışmaların yapılması,
 • Yangın ve Patlama Risk Değerlendirmesinin hazırlanması (opsiyonel),
 • Patlama risklerinin azaltılmasına yönelik öneri ve tespitlerin belirtilmesi,
 • Doküman ekleri (Hesaplar, çizimler, yeterlilik belgeleri, işyeri ortam ölçümleri vb.).

Patlamadan Korunma Dokümanı (PKD) bir defaya mahsus hazırlanan bir doküman mıdır?

PKD sürekli göz önünde bulundurulması ve canlı tutulması gerekmektedir. Her proses veya ilgili mahalle ile alakalı yapısal değişiklik durumlarında güncellenmesi gereken önemli bir dokümandır.

Benzer durum yangından korunma için de geçerlidir. Gerçekte hem patlama hem de yangından korunma önlemleri işletme kurulmadan önce, proje aşamasında iken planlanmalıdır.

Çukurova Asbest tecrübeli yönetim kadrosuyla Patlamadan korunma ve Atex danışmanlığı hizmeti sunmaktadır.

Sizi Arayalım

Periyodik bakım konusunda ücretsiz danışmanlık almak için formu doldurabilirsiz. Temsilcimiz en kısa sürede size geri dönüş yapacaktır.