İş Sağlığı ve Güvenliği Danışmanlığı

Çukurova Periyodik

Çukurova Asbest olarak temel hedeflerimizden biri de; İş Sağlığı ve Güvenliği kavramını bilen, alanın sorunlarını tanımlayabilen, analitik çözümler üretebilen ve üretilen çözümleri sahada uygulayıp, Türkiye’de ve Dünyada İş Sağlığı ve Güvenliğinin kapsamının arttırılması, çalışma koşullarının iyileştirilmesi, çalışanların sağlığının korunması, meslek hastalıkları ve iş kazalarının azaltılması becerisi, yetkinliği ve kültürüne sahip birey ve işletmeler oluşturmaktır. Hedeflerimize ulaşmak için aşağıdaki hizmetleri sunmaktayız.

 • İşyerlerinin ülkemiz iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı açısından uygunluk denetimi ,
 • Bakanlıkça yapılmakta olan teftişlerdeki uyguluma esasları hakkında bilgilendirme ve bunlara yönelik çözümler ,
 • Yasal İSG mevzuatının takibi ve bilgilendirilmesi ,
 • İşyerlerinde muhtemel iş kazalarının tespiti ve önlenmesine yönelik aksiyon planlarının oluşturulması ,
 • İşyerlerinde meydana gelen kazaların teknik açıdan analizi ve önleyici tedbirlerin oluşturulması ,
 • Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyeri çalışanlarının mesleki eğitim ve mesleki yeterlilik belgesi bulundurması hakkında rehberlik ,
 • Risk analizi çalışmaları ,
 • Acil durum planlarının hazırlanması ,
 • Yangın ve tahliye tatbikatı yapılması ,
 • İşyeri çalışanlarına ve yönetici personeline iş güvenliği eğitimi verilmesi ,
 • Kimyasal maddelere yönelik araştırma ve tedbirlerin alınması ,
 • Tehlikeli bölge planlarının hazırlanması ,
 • İşyerlerinde saha gözetimi ve kontrolü ,
 • Yapılan işe ve çalışma esasına uygun gerekli talimat, form ve prosedürlerinin oluşturulması ,
 • Özlük dosyaları hakkında gerekli form ve belgelerin takibi ,
 • İSG mevzuatının gerektirdiği belge, kayıt ve dokümanlarının (sağlık raporu, eğitim belgeleri, periyodik kontrol raporları) uygunluk değerlendirmesi.

Sizi Arayalım

Periyodik bakım konusunda ücretsiz danışmanlık almak için formu doldurabilirsiz. Temsilcimiz en kısa sürede size geri dönüş yapacaktır.